05 Şubat 2008

Okul öncesi dönem çocuk edebiyatının genel hedefleri

1. çocukların ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak, boşanma, güven, sevgi, sevilme, sevme, öğrenme, bir gruba ait olma, oyun, değişiklik ve estetiklik gibi ruhsal ihtiyaçlar

2. çocukların değişik yaşlarda ilgi duydukları konuları göz önüne almak

3. çocukların alıcı ve ifade edici dil gelişimlerine katkıda bulunmak

4. çocuğun algı gelişimini desteklemek (görsel,işitsel ,dokunsal algı )

5. sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek

6. çocuğun zihinsel gelişimini katkıda bulunurken kavram gelişimini desteklemek

7. çocuğa ilk kitap sevgisini aşılamak

8. çocuğa ilk edebi ve estetik değerleri vermek

9. çocukların gelişmekte olan iç ve dış dünyalarına katkıda bulunmak

10. çocukları yaşam gerçeklerine hazırlamak

11. çocukların yaratıcı güçlerini ,harekete geçirmek

12. dinleme yeteneğini geliştirmek

13. eleştiri yeteneğini geliştirmek

14. kitabın eğlence ve bilgi kaynağı olduğunu öğretebilmek

15. iyi çocuk kitabı kavramını verilen uygun örneklerle kazandırmak

16. çocuk kitaplarının türlerini tanıtmak

17. çocuklara uygun fiziksel özelliklerde kitaplar sunmak

18. hikaye ve masalları, kitap,renkli resimler,kukla, gölge oyunu, pandomim, çubuk figürler sembolleri gibi yöntemlerle anlatabilmek

19. çocuklara uygulanan eğitim programlarını destekleyici özelliklere sahip kitaplar verebilmek

Hiç yorum yok: